DP Runnevåls industriområde, Kil

Plats:Kil
År:2021
Byggherre:Kils kommun
Vår roll:Samhällsplanering

Planområdet ligger inom Kils tätort, i anslutning till Runnevåls industriområde. Planområdet är i dag oexploaterat och utgörs av jordbruks- och skogsmark. KLARA fick uppdraget att göra en detaljplan som möjliggör uppförandet av byggnader och anläggningar för industriändamål.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!