DP öster om Kaneltorget, Göteborg

Plats:Gårdsten, Göteborg
År:2018 - pågående
Byggherre:Gårdstensfastigheter AB
Vår roll:Planeringsarkitekt

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder, lokaler för centrumändamål, kontor, skola, parkering och besöksanläggningar. Bebyggelsen som ska prövas är två flerbostadshus med så kallat generationsboende, möjligheten att bygga på en våning på befintlig centrumbyggnad vid Kaneltorget samt skapa lokaler för till exempel kultur och fritidsändamål centralt i området.

Sammanlagt planeras cirka 40 lägenheter (upp till 9100 m2 bruttoarea (BTA)), cirka 650 m2 kontorsyta och upp till 600 m2 lokaler för centrumändamål, skola eller besöksändamål.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!