CSK resecentrum, Karlstad

Plats:Rosenborgsgatan, Karlstad
År:2013
Byggherre:Landstingsfastigheter
Vår roll:Arkitekt, byggprojektör

Centralsjukhuset i Karlstad är en av Värmlands största målpunkter. Hit kommer stora flöden av patienter och andra besökare för att få sjukvård. Det är många trafikslag som möts här: privatbilar, taxi, färdtjänst, ambulans, jumbolans, bussar, motorcyklar, mopeder, cyklar och fotgängare. För att underlätta för kollektivtrafiken genomfördes 2012 en satsning på busstrafiken, som fick en helt ny angöringsplats med väderskyddad väntplats och en gångväg under tak till huvudentrén. Här stannar såväl Värmlandstrafik som Karlstadbuss.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!