GDPR

Vår integritetspolicy handlar om hantering av personuppgifter enligt EUs dataförordning ”General Data Protection Regulation”, eller GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Är du eller har varit, eller har visat intresse att bli kund, branschpartner eller leverantör hos KLARA arkitekter, så är det sannolikt att vi har samlat viss information om dig.
Samma sak gäller om du söker eller har sökt jobb hos oss. Därför vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi samlar endast in de uppgifter vi behöver och dessa uppgifter varken överlåter eller säljer vi vidare till någon annan (tredje part). Endast genom myndighetsbeslut eller om information efterfrågas enligt lag kan vi göra undantag. Med andra ord – vi värnar om din integritet.

INSAMLING AV DATA

Om du har kontaktat oss via vår hemsida, sociala medier, e-post, telefon, brev eller har träffat någon av oss så innebär det att vi troligen har samlat in data.
Exempel kan vara person- och kontaktinformation med namn, e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning etc.
Det kan också vara företagsinformation med adress, organisationsnummer och faktureringsanknuten information.

Dessa data sparas bara så länge som informationen behövs för att fullfölja vårt uppdrag eller för olika typer av ekonomisk information – enligt svensk lag. Vi skyddar dessa personuppgifter både tekniskt och organisatoriskt, endast de personer hos oss som handlägger uppdraget har tillgång till relevanta uppgifter.

Lagen om dataskydd ger dig rätt till kontroll över vår information om dig och rätt till att veta hur vi behandlar dina uppgifter. Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Om vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig eller om du vill att vi tar bort dina uppgifter ber vi att du kontaktar oss. Enda begränsningen för oss är om dina uppgifter behövs på grund av avtal eller lagstiftning.