Stenstalidskolan

Plats:Kristinehamn
År:2016
Byggherre:Kristinehamn kommun
Entreprenör:Noctor Bygg
Vår roll:arkitektur

Stenstalidskolan inrymde, innan om- och tillbyggnad byggnation, elever i årskurs 7-9. Förändringen till att bli en F-9 skola för ca 700 elever innebär att skolan byggts ut med ca 3000 m2.

Befintliga skolbyggnader har totalrenoveras och byggs om för en modern pedagogik. Byggnadskropparna är nu sammanlänkade och tillgängligheten har därmed förbättrats.  Befintligt serveringskök har ersatts med ett helt nytt tillagningskök och matsalen är tillbyggd. Även samtliga utrymmen för praktiska ämnen har byggts om.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!