Ransby avloppsreningsverk, Branäs

Plats:Branäs, Torsby
År:2019 - 2021
Byggherre:Torsby kommun
Entreprenör:ByggDialog
Vår roll:Arkitektur

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk för en tredubbel kapacitetsökning. KLARA har ansvarat för utformning och gestaltning samt framtagande av detaljprojektering.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!