Näsets industriområde

Plats:Viragatan, Forshaga
År:2012
Byggherre:Forshaga kommun
Vår roll:samhällsplanering

Den befintliga industriverksamheten på intilliggande fastighet önskade utöka sin verksamhet och för ändamålet behövdes mer mark tas i anspråk. Syftet med planläggningen var att möjliggöra en utvidgning av Näsets industriområde åt öster, dvs. längre ut på udden.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!