MKB för tillägg till översiktsplan

Plats:Torsby kommun
År:Pågående
Byggherre:Torsby kommun
Vår roll:Samhällsplanering

Tillägget till Torsbys översiktsplan 2010 syftar till att peka ut lämpliga områden för etablering av bostäder och verksamheter i strandnära lägen som kan bidra till landsbygdsutvecklingen i Torsby.

Enligt miljöbedömningsförordningen kan en översiktsplan, och tillägg till den, i princip alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!