LIS Hagfors

Plats:Hagfors kommun
År:2014
Byggherre:Hagfors kommun
Vår roll:Samhällsplanering

Planen utgör ett tematiskt tillägg till Hagfors översiktsplan 2002. Syftet är att peka ut lämpliga områden för etablering av bostäder och verksamheter i strandnära lägen som kan bidra till landsbygdsutvecklingen i Hagfors. Ett första urval har gjorts med hjälp av översiktliga kriterier för att begränsa antalet sjöar som behöver inventeras.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!