LIS Forshaga

Plats:Forshaga kommun
År:Pågående
Byggherre:Forshaga Kommun
Vår roll:Samhällsplanering

KLARA fick i uppdrag att göra ett tematiskt tillägg till Forshaga kommuns översiktsplan 2010, avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I planen pekas lämpliga områden ut för etablering av bostäder och verksamheter som kan bidra till landsbygdsutvecklingen i Forshaga.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!