Kvarteret Väduren

Plats:Malménsgatan, Karlstad
År:2008/2012
Byggherre:Karlstads kommun, Karlstadhus AB
Vår roll:Bygg- & projektledning, samhällsplanering

KLARA fick i uppdrag att göra en ny detaljplan för del av kvarteret Väduren som skulle möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i åtta våningar, samt tillhörande bostadskomplement och parkeringsytor.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!