Duvkullan 2, Karlstad

Plats:Sommarro, Karlstad
År:pågående
Byggherre:Rohm & Co
Vår roll:Landskapsarkitektur

KLARA har tagit fram idé och förfrågningsunderlag för utemiljö vid om- och tillbyggnad av förskoleverksamhet med åtta avdelningar och 18 barn i varje avdelning i en kulturklassad byggnad.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!