DP Slottet, Forshaga

Plats:Slottsvägen, Forshaga
År:2021
Byggherre:Forshaga kommun
Vår roll:Planförfattare

Planområdet ligger i östra delen av Forshaga, intill Slottsvägen och berör en före detta disponentbostad och tillhörande trädgård.

Syftet med planläggningen var att skydda byggnadens kulturmiljövärden samt tillåta fler markanvändningar för att göra det möjligt att bo och bedriva viss verksamhet inom fastigheten. Fastigheten planlades därför för bostäder och centrum.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!