DP Mariedal

Plats:Norra bangatan, Frövi
År:2015
Byggherre:Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Vår roll:samhällsplanering

KLARA fick i uppdrag att göra en ny detaljplan för ett område i Frövi i Lindesbergs kommun, strax öster om järnvägen. Planen möjliggör anläggandet av en ca 600 meter lång gata som binder samman Norra Bangatan med industrigatan till BillerudKorsnäs AB. I uppdraget ingick även att upphäva en av de då gällande detaljplanerna inom det aktuella planområdet.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!