DP Kvarntorp

Plats:Kvarntorp, Forshaga
År:2015
Byggherre:Forshaga kommun
Vår roll:samhällsplanering

KLARA har haft i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för ett område strax norr om Forshaga tätort, på östra sidan av riksväg 62. Området var redan detaljplanelagt för industriändamål, dock fanns ännu ingen industriverksamhet etablerad i området. Marken användes till viss del för vallodling.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!