DP Klöverud

Plats:Möruddsvägen, Hammarö
År:2016
Byggherre:Henrik Svensson
Vår roll:samhällsplanering

KLARA fick i uppdrag att göra en detaljplan för nya bostäder i Klöverud, ca två kilometer sydost om centrala Skoghall. Den nya detaljplanen möjliggjorde uppförandet av ytterligare ca sju friliggande enbostadshus inom planområdet.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!