DP Kajshedskrysset, Torsby

Plats:Östmarksvägen, Torsby
År:2016
Byggherre:Torsby kommun
Vår roll:samhällsplanering

Strax väster om Torsby tätort, längs E45/E16, ville butikskedjan Dollarstore anlägga en ny butik. KLARA fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som möjliggjorde att marken väster om europavägen skulle kunna användas för sällanköpsvaruhandel och icke störande industri. Totalt tillskapas ca 32 000 m2 tomtyta för nya verksamheter.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!