DP Gammelparken

År:2010
Byggherre:Munkfors kommun
Vår roll:samhällsplanering

KLARA har gjort en detaljplan för ett området Tallåsängen i Munkfors tätort, vid Klarälvens östra strand, som fick laga kraft i januari 2010.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!