DP del av Stora Lissbrändan, Rättvik

Plats:Rättvik
År:2022
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planförfattare

Syftet med detaljplanen var att skapa byggrätt för ytterligare ett bostadshus inom fastigheten. Detta möjliggör en avstyckning av den befintliga fastigheten och därmed en mer effektiv markanvändning.

Bestämmelser har införts för att områdets utemiljöns och bebyggelsens karaktär ska bibehållas.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!