DP Kärleksstigen, Göteborg

Plats:Brännö, Göteborg
År:Pågående
Byggherre:Privat
Vår roll:Samhällsplanering

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett enbostadshus inom fastigheten Brännö 5:47, två enbostadshus på Brännö 4:172 samt att bevara Langegården och dess omgivning inom fastigheten Brännö 1:44.

Planområdet är beläget vid Brännö Husvik, cirka 14,5 kilometer sydväst om Göteborgs centrum (fågelvägen).

Planområdet, som består av fastigheterna Brännö 1:44, 4:172 och 5:47 omfattar sammanlagt drygt 8 000 m2 och ägs av privatpersoner.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!