1303 lägenheter. Så många projekterar vi på KLARA arkitekter i centrala Karlstad just nu! Karlstad, som nyligen blivit utsedd till årets arkitekturkommun 2020, växer och vill nå 100 000 invånare. Detta innebär att nya bostäder fordras i en lockande livsmiljö, något som KLARA vill vara med och bidra till.

Med inspiration hämtad från världsarvet Speicherstadt Hamburgs HafenCity byggs Tullholmsviken, en ny attraktiv stadsdel i centrala Karlstad som binder ihop Tullholmvikens strand med stadsträdgården och stadsutvecklingen i inre hamn.

KLARA arkitekter har fått i uppdrag att projektera kvarteren 1, 4 och 7 inom den nyligen antagna detaljplanen Tullholmssågen. Gestaltningen av bebyggelsen knyter an till områdets industriella historia och inom kvarter 1 reser sig en ny socialt och kulturellt förankrad signaturbyggnad i form av ett 16-vånings punkthus. Inom kvarteren 1, 4 och 7 inryms 1093 lägenheter samt Coopbutik, parkeringshus och gym.

Längre österut längs Packhusallén har KLARA arkitekter ritat och projekterar byggnaden Vänersnipan åt KBAB. Byggnaden omfattar 132 hyreslägenheter om 1-4 rum och kök. I markplan kommer det också att finnas lokaler på cirka 900 kvadratmeter. Den totala ytan blir cirka 12 300 kvadratmeter.

Med ett ökat antal bostäder följer även efterfrågan på aktiviteter. I takt med att Tullholmsviken växer uppstår behov för exempelvis Karlstads Paddlarklubb att utöka sin verksamhet. KLARA arkitekter har tagit fram visionsskisser för att nytt klubbhus längst ut på Packhusallén.

I stadsdelen Hagaborg uppförs två nya bostadshus som kommer att bilda kvarteret Åkaren, ritat av KLARA arkitekter. Här fördelas 78 hyreslägenheter i byggnaderna som byggs i sju respektive åtta våningar. Lägenheterna blir i storleken 1–4 rum och kök med stora balkonger. En av byggnaderna kommer inhysa en ny modern förskola på de två första våningsplanen.

Arbetet med de sammanlagda 1303 lägenheterna pågår för fullt i takt med att 2020 års arkitektkommun fortsätter sin färd mot 100 000.